<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT"%> Msts Bin - download

Download


Licenční ujednání
Software je šířen tak jak je, bez záruky. Autor nebere odpovědnost za jakoukoliv újmu spojenou s použitím software. Uživatel bere na vědomí a porozuměl změnám vlastností a chování hry pro kterou je software určen a které jsou popsány v průvodní dokumentaci. Průvodní dokumentace je nedílnou součásti distribuce.
Uživatelé se zavazují nešířit software cestami a zdroji neodsouhlasenými autorem. Není povoleno provádět úpravy softvare, zejména vyjmout informace o licenčním ujednání nebo autorství. Licenční ujednání je nedílnou součástí distribuce.
Software smí být použit pouze pro osobní potřebu a pouze pro změnu funkce legálně nabyté hry pro kterou je určen.
Software nesmí být bez vědomí autora součástí jiné distribuce hry nebo jejich doplňků. Nesmí být použit pro komerční účely nebo získání jakáhokoliv neoprávněného prospěchu.

Bude li zjištěno, že software je šířen nebo používán v rozporu s licenčním ujednáním, bude projekt zastaven.

Přeji uživatelům hodně zábavy s MSTS.
Tímto pochopitelně děkuji všem, kteří se radou, pomocí nebo užitečnými informacemi na tomto projektu podílejí. Bez nich by, jak bylo uvedeno v záhlaví projektu, tento projekt nemohl vzniknout.
Máte li pocit, že máte k projektu co říci, či chcete li na projektu spolupracovat a máte schopnosti či vědomosti, které by byly užitečné, zanechte vzkaz v "knize návštěv", kontaktujte autora nebo diskuzní fóra. Odkazy najdete na stránce "linků".

Popis verze
1.5.1 Řeší přepínání denní a noční kabiny během hry v závislosti na osvětlení.  
1.5.2 Totéž - upravena správa paměti  
1.5.3 Přepínání řídícího stanoviště lokomotivy včetně definice pohledů vlevo a vpravo - opravena chyba v přepínání textur  
1.5.4 Přepínání světel a světelného kužele se změnou řídícího stanoviště  
1.5.5 Přepínání kabin pro lokomotivní vlaky, doplnění světel  
1.5.7 Úpravy externích kamer, zrušení přepnutí externích kamer v tunelu, vylepšení alerteru  
1.6.0910 Plné přepínání kabin a lokomotiv v konzistu, opravy některých nedostatků  
1.6.0922 Oprava nekompatibility OS  
1.6.1022 Nezávislé ovládání otevírání dveří a animace zrcátek, řada oprav a drobných vylepšení  
1.6.1223 Zlepšení FPS, správa paměti, řada oprav a vylepšení, mizení terénu při přechodu přes poledníky a rovnoběžky  
1.6.1230 Oprava "emergency" brzd, podmínek světel, úprava správy paměti  
1.7.0103 Oprava světel, viditelnosti v RE  
1.7.0211 Oprava kmitání vozů a zamrzání při přepínání kamery, opravy některých chyb  
1.7.0221 Oprava světel u lost consistů  
1.7.0224 Oprava zamrzání MSTS po nahrání uložené aktivity při použití některých ovládacích kláves  
1.7.0505 Ovládání dvou sběračů  
1.7.051922 Stabilní verze  
1.7.071320 "splašená kola" u AI parních loko
1.7.072421 zvyšuje počet použitelných světel na 400 na čtverec - "žádná mrtvá návěstidla"

1.7.081214

počet použitelných světel na 512 na čtverec; den-noc bug; noční textury na anim objektech; přenos návěsti na stojící loko
1.7.081920 Oprava RE pro eventy, oprava odpojení napájení po stažení sběrače

1.7.092915

Prodloužení intervalu pro kameru 4, odpojení napájení na pom. loko, některé úpravy
1.7.102222 Opravena chyba v indikaci omezení traťové rychlosti
1.8.010516 Opravena chyba v indikaci omezení traťové rychlosti, implementace zabezpečovače LS90, ošetření pádu na parní loko při otevření válců a současného zvonu.
1.8.052113 Oprava výpočtů při vřazených el. motorových vozech, oprava chyby ve vícepolohových ovladačích sběračů.  

Verze jsou kumulativní ( každá novější obsahuje všechny předchozí změny)
před instalací nové verze starou podle návodu odinstalujte
Musíte mít nainstalován oficiální MS Update Patch, který si můžete stáhnout z adresy:
http://download.microsoft.com/download/TrainSimulator/Update/2.0/WIN98MeXP/EN-US/trainupdate.exe
nebo
zde


- Přes veškerou snahu se MSTS stále u některých tratí může chovat podivně a nové funkce nemusí fungovat tak, jak mají.
- V MSTS je řada zákoutí, kde by jiný program upozornil na chybu. Proč tak MSTS nečiní již bylo uvedeno, nechci dále komentovat
- Berte prosím tedy uváděné verze stále jako pracovní. Odladěné verze označím jako "Final" nebo "Stabilní". Současně neváhejte a upozorněte na jakékoliv problémy spojené s použitím Patche. Všemi připomínkami se budu zabývat. Jde nám o to, aby byli spokojeni všichni a není v mých silách, ani v silách testerů, odzkoušet všechny podmínky. Díky za pochopení.

Prosím před instalací čtěte "Manual" a "Readme.txt"


Stabilní
verze 1.7.051922
Poslední pracovní
verze 1.8.052113
Nové
Screens & WidgetsProsím o strpení, připravuje se distribuční balíček s manuálem